دوشنبه 4 خرداد 1394
  |     |     |  
      اخبار و رویداد ها
شنبه 8 شهريور 1393  8:14
کسب مقام سوم کشوری دانشجویی و دانش آموزی سمای استان خوزستان در مسابقات قرآنی کشوری سازمان سما
کسب مقام سوم کشوری دانشجویی و دانش آموزی سمای استان خوزستان در مسابقات قرآنی کشوری سازمان سما

نظر سنجی
رضایت شما از روند انجام امور در آموزشکده های سما به چه میزان است؟
  بسیار خوب
  خوب
  متوسط
  ضعیف

انتخاب وب سایت مورد نظر :
لینک های سریع